درمان دررفتگی استخوان بازو در مفصل شانه

چرا دررفتگی پایین شانه خطرناک است؟

یک بسته عصبی عروقی بزرگ از زیر بغل عبور می کند. اگر سر شانه وارد ناحیه زیر بغل شود، این عروق تحت فشار مکانیکی قرار می گیرند. این خطر آسیب ایسکمیک به اندام فوقانی را افزایش می دهد و ممکن است باعث فلج ماهیچه هایی شود که توسط تنه عصبی فشرده شده کنترل می شوند.

شکستگی اسکافوئید درمان، تشخیص و علت آسیب فوق تخصص دست اصفهان عدم جوش خوردگی علت تشخیص علل عمل جراحی نان یونیون اسکافوئید در اصفهان 524-scaphoid-درمان-شکستگی-اسکافوئید-در-اصفهان-تشخیص-علت-علل-عوامل-همل-جراحی-بهترین-فوق-تخصص-دست-fracture

شکستگی اسکافوئید درمان، تشخیص و علت آسیب

شکستگی اسکافوئید درمان، تشخیص و علت آسیب فوق تخصص دست اصفهان عدم جوش خوردگی علت تشخیص علل عمل جراحی نان یونیون اسکافوئید در اصفهان بهترین فوق تخصص دست برای درمان شکستگی اسکافوئید در ایران اصفهان