فوق تخصص جراحی دست در اصفهان

تماس با بهترین دکتر دست اصفهان، دکتر محمد دهقانی فوق تخصص جراحی دست، درمان دررفتگی های شانه، درمان تنیس البو، درمان روتاتورکاف، دکتر محمد دهقانی فوق تخصص جراحی دست جراحی شانه جراحی ارنج کارپال تانل سندرم شکستگی های مچ دست دررفتگی های مچ دست شکستگی دررفتگی های ارنج ، شکستگی دست، دررفتگی های شانه،  درمان تنیس البو، جراحی گلف البو، جراحی روتاتورکاف شانه، درمان شانه منجمد
دکتر محمد دهقانی را در اینستاگرام دنبال کنید…

تماس با بهترین دکتر دست اصفهان، دکتر محمد دهقانی فوق تخصص جراحی دست، درمان دررفتگی های شانه، درمان تنیس البو، درمان روتاتورکاف، دکتر دهقانی فوق تخصص جراحی شانه، جراحی ارنج کارپال تانل سندرم شکستگی های مچ دست دررفتگی های مچ دست شکستگی دررفتگی های ارنج ، شکستگی دست، جراحی گلف البو، جراحی روتاتورکاف شانه، درمان شانه منجمد

تلفن: 03136263627

اصفهان – خیابان توحید میانی، ساختمان البرز، طبقه سوم ، واحد 11

Email: dehghanihand.ir[at]gmail.com

همچنین می توانید از فرم زیر بطور مستقیم با دکتر محمد دهقانی فوق تخصص جراحی دست در ارتباط باشید

[ninja_form id=1]