پارگی‏های تاندون روتاتور کاف شانه منجمد سندروم درد میوفاشیال آرتروز شانه

شانه و کتف و علل درد

دردهای ناحیه شانه و کتف بسیار شایع بوده و دومین یا سومین شکایت بیماران در بین شکایت‏ های اسکلتی- استخوانی را تشکیل می‏دهند. این دردها علل بسیار متفاوتی دارند که …